Odlehčovací služby

Odlehčovacími službami zastupujeme pečující o osoby se ztrátou soběstačnosti v přirozeném prostředí, dle jejich potřeb.

Přehrajte si informace o odlehčovacích službách ve zvukové podobě namluvené Václavem Knopem:


Odlehčovacími službami Vám zajistíme pomoc při:

  •  péči o vlastní osobu (hygiena, oblékání...)
  • stravování (dovoz jídla, pomoc při jeho přípravě, podávání)
  • kontaktu se společenským prostředím (doprovody k lékaři, za kulturou, na úřady…)

Oblast poskytování odlehčovacích služeb:

  • Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou, Kněžmost, Dolní Bousov, Sobotka, Příšovice, Rovensko pod Troskami, Turnov a okolí těchto obcí.
  • Zaměřujeme se na poskytování služeb v malých obcích těchto regionů.

Časový rozsah odlehčovacích služeb:
Odlehčovací služby poskytujeme dle přání uživatele 7 dní v týdnu 24 hodin denně po dobu maximálně 14 dní v jednom měsíci, další službu poskytujeme po uplynutí 14 kalendářních dnů od poslední realizace služby. Jednorázové služby poskytujeme dle potřeby uživatele. O službu je nutno zažádat nejpozději 30 dní předem.

Odlehčovací služby jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Kolik služba stojí?

V případě zájmu o odlehčovací služby či o podrobnější informace kontaktujte:

Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště a okolí:

Turnov a okolí:

 

Podpořili nás

INFORMACE

Informace o projektu POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

Projekt  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 15–65 let.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba