Projekt Pořízení dvou osobních automobilů...

Projekt:

POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je prostřednictvím nákupu dvou vozidel zvýšit dostupnost a flexibilitu terénních sociálních služeb (osobní asistence, odlehčovacích služeb a pečovatelské služby) osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým sociálním vyloučením v rámci IPRÚ Mladá Boleslav.

Námi poskytované terénní sociální služby se tak díky pořízení služebních vozů mají šanci dostat i do domácností uživatelů z řad osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením, kterým by služby bez plánovaných pořízených automobilů byly zajištěny obtížněji (co se dopravy pracovníků týče), v ne zcela potřebném rozsahu, popř. vůbec. K flexibilnímu a komplexnímu zajištění terénních sociálních služeb potřebuje mít naše organizace k dispozici dostatek služebních automobilů, jelikož ne každý pracovník má možnost využít vůz vlastní. S nárůstem poptávky po terénních sociálních službách se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem služebních automobilů.

Projekt je realizován v rámci výzvy č. 61 Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ.

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0012182 

Podpořili nás

INFORMACE

Informace o projektu POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

Projekt  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 15–65 let.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba