Projekt Pořízení automobilu pro zajištění terénních sociálních služeb na Jičínsku

Projekt:

POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA JIČÍNSKU

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je prostřednictvím pořízení automobilu se zvedacím zařízením zvýšit dostupnost a flexibilitu terénní osobní asistence v regionu MAS Otevřené zahrady Jičínska osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým sociálním vyloučením.

Získaný automobil díky realizaci projektu podpoří flexibilitu samotné služby osobní asistence poskytované na území MAS Otevřené zahrady Jičínska. Zmíněná terénní sociální služba bude dostupnější jak stávajícím, tak i případným novým zájemcům o tuto službu z řad osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením. Pracovníci v přímé péči se tak díky získanému vozidlu dostanou i do menších obcí či obcí vzdálenějších. Zároveň budou moci díky v automobilu zabudovanému zvedacímu zařízení snáze přepravovat osoby na vozíku, které se budou potřebovat dostat např. k lékaři nebo vyřídit si své záležitosti na úřadě.

K flexibilnímu a komplexnímu zajištění terénních sociálních služeb potřebuje mít naše organizace k dispozici dostatek služebních automobilů, jelikož ne každý pracovník má možnost využít vůz vlastní. S nárůstem poptávky po terénních sociálních službách se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem služebních automobilů.

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011049

 

Projekt je realizován v rámci Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD.

Podpořili nás

INFORMACE

Informace o projektu POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

Projekt  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 15–65 let.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba