Kdo nás podpořil v roce 2019

Nadace a nadační fondy: 

 

DSPRAGUE – Diplomatic Spouses Association

 

DSPRAGUE – Diplomatic Spouses Association
 


 NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

Nadace Jedličkova ústavu Nadace Jedličkova ústavu
Posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci.
 NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

Nadační fond Lasvit  NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
Nadace Dětský mozek

Nadace Dětský mozek
Všestranná podpora dětí i dospělých s postižením centrální nervové soustavy.

 NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
Nadační fond Tesco Nadační fond Tesco

 NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

Firmy:

Polymontas

FINANČNÍ DAR DAR

na sociální činnost

SPS servis a programování strojů, s.r.o.

VĚCNÝ DAR

do tomboly

Auto Kout Centrum s.r.o. Auto Kout Centrum

FINANČNÍ DAR

na bál Spokojeného domova

Comfeel

VĚCNÝ DAR

IT předměty

Benzina

VĚCNÝ DAR

3 karty na pohonné hmoty á 500 Kč

Baol s.r.o.

VĚCNÝ DAR

2 stoly a židle

 Města a obce:

 

Kraje:

 Středočeský kraj  

Středočeský kraj

 DOTACE
na poskytování sociálních služeb

 
   

Liberecký kraj

 

 

 DOTACE
na poskytování sociálních služeb

Královéhradecký kraj
 

Královéhradecký kraj
 

 DOTACE
na poskytování sociálních služeb

Podpořili nás

INFORMACE

Informace o projektu POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

Projekt  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 15–65 let.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba