Kdo nás podpořil v roce 2017

Kraje:

 Středočeský kraj  

Středočeský kraj

 DOTACE
na poskytování sociálních služeb

 
   

Liberecký kraj

 

 

 DOTACE
na poskytování sociálních služeb

Královéhradecký kraj
 

Královéhradecký kraj
 

 DOTACE
na poskytování sociálních služeb

Firmy:

Centr PCO, v.o.s.

Centr PCO, v.o.s.                   

Firma zajišťuje projekce, montáž, revize a servis elektronických zabezpečovacích zařízení elektronických požárních signalizací, kamerových a televizních systémů, provoz PCO - pultu centrální ochrany. Poskytuje služby sledování a střežení vozidel.

 FINANČNÍ DAR
8.000,-
na poskytování sociálních služeb
Přikryl s.r.o.

Přikryl s.r.o.                           

Firma nabízí vedení účetnictví a daňové evidence, ekonomické a daňové poradenství.

 FINANČNÍ DAR
7.000,-
na poskytování sociálních služeb
 PRESS HAMMER s.r.o. PRESS HAMMER s.r.o.
Výroba pístových i šroubových kompresorů vlastní konstrukce, prodej kompresorů Fini, servis kompresorů, tlakové spínače Condor, měření, náhradní díly a příslušenství, úprava stlačeného vzduchu, rozvody stlačeného vzduchu. 
  FINANČNÍ DAR
2.000,-
na poskytování sociálních služeb
 HBPO Czech, s.r.o. HBPO Czech, s.r.o.
Vývoj a montáž modulových systémů pro osobní automobily.
  FINANČNÍ DAR
5.000,-
na poskytování sociálních služeb
Auto Kout Centrum s.r.o. 

Auto Kout Centrum s.r.o.
Autorizovaný dealer Renault a Dacia. Nové, předváděcí a ojeté vozy Renault a Dacia.

  FINANČNÍ DAR
5.000,-
na poskytování sociálních služeb
 Agro Rubín a.s. Agro Rubín a.s.
Společnost vznikla z části bývalého JZD Pěnčín a sídlí ve Svijanském Újezdu. Specializuje se na pěstování ovoce, obilovin, řepky, cukrovky a výrobu plastových desek.
  FINANČNÍ DAR
2.000,-
na poskytování sociálních služeb
FARID COMERCIA s.r.o.  FARID COMERCIA s.r.o.
Autorizovaný prodejce a servis vozů IVECO, autorizovaný servisní partner MAN, komunálních nástaveb FARID, zametacích strojů JOHNSTON, komponent MORO a HYDROCAR na Mladoboleslavsku, Liberecku a Jablonecku.
  FINANČNÍ DAR
1.000,-
na poskytování sociálních služeb
Kofola Československo Kofola Československo VĚCNÝ DAR
nápoje na kulturní akci
Cukrárna U Pavoučka Cukrárna U Pavoučka VĚCNÝ DAR
občerstvení na kulturních akcích

Nadace a nadační fondy: 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
  37.000,-
na projekt „Pomůcky pro výkon terénních sociálních služeb“

Nadace Jedličkova ústavu Nadace Jedličkova ústavu
Posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci.
NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
15.000,-
na osobní asistenci ve škole pro děti s postižením
Nadace Agrofert Nadace Agrofert
Nadace AGROFERT sleduje potřeby v České republice ve vybraných oblastech a snaží se pomáhat přesně tam, kde je to třeba. Nadace svou činnost realizuje převážně formou finančního příspěvku. Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
150.000,-
na poskytování sociálních služeb

125.000,-
na osobní asistenci ve škole pro zdravotně postižené děti

Citibank Europe plc, organizační složka

 

Citibank Europe plc, organizační složka (zaměstnanecký charitativní fond)
Poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím širokou řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a služeb wealth managementu.

 FINANČNÍ DAR
37.000,-
na osobní asistenci zdravotně postiženým dětem
Nadační fond Lasvit NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
20.000,-
na osobní asistenci ve škole pro zdravotně postižené děti
Nadace Dětský mozek

Nadace Dětský mozek
Všestranná podpora dětí i dospělých s postižením centrální nervové soustavy.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
15.000,-
na osobní asistenci ve škole pro děti s autismem
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
40.000,-
na pořízení kompenzačních pomůcek

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
Účelem Nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám na území České republiky i v zahraničí.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
50.000,-
na poskytování terénní pečovatelské služby

Nadace EURONISA

Nadace EURONISA
Posláním Nadace EURONISA je pomáhat lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Nadace podporuje projekty a činnosti jednotlivých organizací v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
50.000,-

na osobní asistenci ve škole pro děti s autismem a jiným zdravotním znevýhodněním

 Města a obce:

Fyzické osoby:

Božena Sedláková, Pavel Velda, Jana Kořínková, Milena Kučerová.

Za spolupráci v roce 2017 děkujeme:

Herci Václavu Knopovi, naší dlouhodobé mediální tváři, Heleně Šádkové, Kateřině Maxové,  Martinu Weissovi, Daniele Sedlákové, Janu Harcubovi, Ladislavu Jarešovi, Jiřímu Novákovi, Martinu Šilarovi, Ivě Benešové, nestátnímu zdravotnickému zařízení MALYRA, občanskému sdružení DMO Pobyty, Domovu Modrý kámen, p. s. s., Help Centru Mladá Boleslav, Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole, Turnov, Základní škole Turnov, Zborovská 519, naší slovenské partnerské organizaci Seniorka, n. o., a dalším za pomoc, podporu a spolupráci při naší činnosti i při přípravě a realizaci našich doplňkových akcí.

Podpořili nás

INFORMACE

Informace o projektu POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

Projekt  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 15–65 let.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba