Kdo nás podpořil v roce 2015

Nadace a nadační fondy:

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
19.000,-
na nákup ošetřovatelských pomůcek pro poskytování terénních sociálních služeb

Nadace Jedličkova ústavu Nadace Jedličkova ústavu
Posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
15.000,-
na osobní asistenci dětem se zdravotním handicapem v ZŠ Turnov

Grantový program ŠKODA dětem Grantový program ŠKODA dětem
Pomoc dětem je jednou ze základních priorit ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti. Zaměřena je především na děti sociálně znevýhodněné, které mají ztížené podmínky k prosazení se ve společnosti a rozvoji svých dovedností.
GRANT
35.000,-
na osobní asistenci dětem ze zdravotním handicapem v ZŠ Turnov
WEIL, GOTSHAL – nadační fond

WEIL, GOTSHAL – nadační fond
WEIL, GOTSHAL – nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující k podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo etnický původ, rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných mladých lidí, podpoře tělesného rozvoje a sportovního vyžití, podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální  vybavenosti, podpoře umění, zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických projektů a podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
30.000,-
na osobní asistenci dětem se zdravotním handicapem v ZŠ Turnov
Nadace EURONISA

Nadace EURONISA
Posláním Nadace EURONISA je pomáhat lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Nadace podporuje projekty a činnosti jednotlivých organizací v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
20.000,-

na osobní asistenci ve škole pro děti s autismem a jiným zdravotním znevýhodněním

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
Účelem Nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám na území České republiky i v zahraničí.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
20.000,-
na poskytování terénní pečovatelské služby

Nadační Fond AVAST Nadační Fond AVAST
Zaměřuje se na společensky a sociálně zněvýhodněné a zdravotně postižené. Podporuje též lidská práva, seniory, rozvoj kultury a vzdělávání.
NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK 64.500,-
na nákup tří elektrických zvedáků sloužících pro práci s osobami s omezenou hybností
Nadační fond Tesco Nadační fond Tesco
Zaměřuje se především na podporu výchovy a vzdělávání, pěstounské péče, životního prostředí, zdraví a zdravého životního stylu, pomoci při živelných katastrofách.
 
NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK 50.000,-
na nákup automobilu, sloužícího k přepravě pracovníků a klientů v rámci poskytování terénních sociálních služeb

Firmy:

Česká pošta, s. p. Česká pošta, s. p.
 FINANČNÍ DAR
60.000,-
na poskytování sociálních služeb
Citibank Europe plc, organizační složka

Citibank Europe plc, organizační složka                             Poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím širokou řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a služeb wealth managementu.

 

 FINANČNÍ DAR
30.000,-
na osobní asistenci zdravotně postiženým dětem
NeonLak, s.r.o.

NeonLak, s.r.o.

Firma se zabývá povrchovou úpravou plastů a kovů, a to nanášením nátěrových hmot mokrou cestou.

 FINANČNÍ DARY
20.000,- a 15.000,-
na poskytování sociálních služeb
Centr PCO, v.o.s.

Centr PCO, v.o.s.                   

Firma zajišťuje projekce, montáž, revize a servis elektronických zabezpečovacích zařízení elektronických požárních signalizací, kamerových a televizních systémů, provoz PCO - pultu centrální ochrany. Poskytuje služby sledování a střežení vozidel.

 FINANČNÍ DAR
8.000,-
na poskytování sociálních služeb
Přikryl s.r.o.

Přikryl s.r.o.                           

Firma nabízí vedení účetnictví a daňové evidence, ekonomické a daňové poradenství.

 FINANČNÍ DAR
8.000,-
na poskytování sociálních služeb
Advokátní kancelář Motl Advokátní kancelář Motl s.r.o.  FINANČNÍ DAR
10.000,-
na poskytování sociálních služeb
Inzert Reality

Inzert Reality                    

Komplexní služby v oblasti realit.

 
ICV – Šárka, o.p.s.

ICV – Šárka, o.p.s.                     

Osvětová, informační a vzdělávací činnost v neziskovém sektoru.

VĚCNÝ DAR
prací a čisticí prostředky

Firmy, které přispěly na nový automobil Dacia Dokker:
Pneu Polák, Barvy Landyšová, Oční optika Bíma, Pivovar Rohozec, Ontex, FAS Rakousy, Hydroenergo, Agba, STK, Formplast, Znak Malá Skála, Pohřební služba Křelina, Coors Tek, SPS Bakov n. J., Kamax, Final Příšovice, Moštovna Lažany, Obalplast Smrčí, Profimix, Juta, KV Final Čtveřín, Seaberg Příšovice, Grupo Antolin, Batlička, Vyva Plast, Stavební práce Novák, Pamico, Vodatop, Preisler - jeřábnické práce, Stavebniny Kvapil, Višňovský Loukov, Unipress, Elkovo Čepelík, Autosklo, Bipo Příšovice, ZLS Příšovice, obec Koberovy, Topení, voda, plyn Kořínek, Sempra, Hotel Paradis, Kontakt – služby motoristům, Zea Roudný, Zemní práce Kůtek, Cidlinský, Mixánek, Nábytek Jamall, Truhlářství Bartoň.

Fyzické osoby:

Ing. Božena Sedláková

Ing. Pavel Velda

Ing. Jindřich Lechovský

Kraje:

 Středočeský kraj  

Středočeský kraj

 DOTACE
na poskytování sociálních služeb

 
   

Liberecký kraj

 

 

 DOTACE
na poskytování sociálních služeb

Královéhradecký kraj
 

Královéhradecký kraj
 

 DOTACE
na poskytování sociálních služeb

 Města a obce:

  Za spolupráci v roce 2015 děkujeme:

Herci Václavu Knopovi, naší dlouhodobé mediální tváři, Taťáně Kuchařové, Václavu Upíru Krejčímu, Ivu Šmoldasovi, Janu Füšimu, Heleně Šádkové, Kateřině Maxové, Marianě Šelemberkové, Martinu Weissovi, Daniele Sedlákové, Janu Harcubovi, Ladislavu Jarešovi, Jiřímu Novákovi, nestátnímu zdravotnickému zařízení MALYRA, občanskému sdružení DMO Pobyty, Domovu Modrý kámen, p. s. s., občanskému sdružení Veselá Vesnice, Help Centru Mladá Boleslav, Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole, Turnov, Základní škole Turnov, Zborovská 519, a dalším za pomoc, podporu a spolupráci při naší činnosti i při přípravě a realizaci našich doplňkových akcí.

Podpořili nás

INFORMACE

Informace o projektu POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

Projekt  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 15–65 let.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba