Kdo nás podpořil v roce 2014

Nadace a nadační fondy:

Nadační fond Veselý senior

Nadační fond Veselý senior
Fond svou činností a finančními možnostmi přispívá ke zlepšení podmínek seniorským organizacím.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
17.000,-
na nákup pračky do prádelny

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
Účelem Nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám na území České republiky i v zahraničí.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
65.700,-
na poskytování terénní pečovatelské služby

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
15.000,-
na nákup ošetřovatelských pomůcek pro poskytování terénních sociálních služeb

Nadace Dětský mozek

Nadace Dětský mozek
Všestranná podpora dětí i dospělých s postižením centrální nervové soustavy.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
20.000,-
na osobní asistenci autistickým dětem ve škole

Nadace Agrofert

 

Nadace Agrofert
Nadace AGROFERT sleduje potřeby v České republice ve vybraných oblastech a snaží se pomáhat přesně tam, kde je to třeba. Nadace svou činnost realizuje převážně formou finančního příspěvku. Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
190.000,-
na poskytování terénní pečovatelské služby a odlehčovacích služeb

  Nadace Partners

Nadace Partners
 

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
5.000,-
na osobní asistenci autistickým dětem ve škole
   Nadační fond J&T

Nadační fond J&T
Posláním fondu je podpora humanitárních aktivit sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru. Nadační fond poskytuje příspěvky jak fyzickým, tak právnickým osobám – neziskovým organizacím. Pomoc nadačního fondu směřuje především k ohroženým dětem a sociálně slabým rodinám, lidem nemocným a s handicapem.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
20.000,-
na nákup pomůcek pro poskytování terénních sociálních služeb

  Grantový program ŠKODA dětem

Grantový program ŠKODA dětem
Pomoc dětem je jednou ze základních priorit ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti. Zaměřena je především na děti sociálně znevýhodněné, které mají ztížené podmínky k prosazení se ve společnosti a rozvoji svých dovedností.

GRANT
40.000,-
na osobní asistenci autistickým dětem ve škole
Nadace EURONISA

Nadace EURONISA
Posláním Nadace EURONISA je pomáhat lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Nadace podporuje projekty a činnosti jednotlivých organizací v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
10.000,-

na osobní asistenci autistickým dětem ve škole
Nadace Komerční banky JISTOTA

Nadace Komerční banky JISTOTA
Nadace finančně podporuje projekty zdravotně-sociálního charakteru, projekty v oblasti rozvoje občanské společnosti a vzdělávání. Nemalé prostředky z rozpočtu nadace plynou také na podporu osob v tíživé životní situaci a zdravotně postiženým spoluobčanům.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
90.031,-

na nákup kompenzačních pomůcek
Nadační Fond AVAST Nadační Fond AVAST
Zaměřuje se na společensky a sociálně zněvýhodněné a zdravotně postižené. Podporuje též lidská práva, seniory, rozvoj kultury a vzdělávání.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK 85.000,-
na poskytování terénních sociálních služeb mimo města

 Firmy:


Citibank Europe plc, organizační složka

Citibank Europe plc, organizační složka                            

Poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím širokou řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a služeb wealth managementu.

 

 FINANČNÍ DAR
20 000,-
na osobní asistenci dětem s dignózou autismu

Přikryl s.r.o.

Přikryl s.r.o.                           

Firma nabízí vedení účetnictví a daňové evidence, ekonomické a daňové poradenství.

 FINANČNÍ DAR
5.000,-
na poskytování sociálních služeb
NeonLak, s.r.o.

NeonLak, s.r.o.

Firma se zabývá povrchovou úpravou plastů a kovů, a to nanášením nátěrových hmot mokrou cestou.

 FINANČNÍ DAR
30.000,-
na poskytování sociálních služeb
Centr PCO, v.o.s.

Centr PCO, v.o.s.                   

Firma zajišťuje projekce, montáž, revize a servis elektronických zabezpečovacích zařízení elektronických požárních signalizací, kamerových a televizních systémů, provoz PCO - pultu centrální ochrany. Poskytuje služby sledování a střežení vozidel.

 FINANČNÍ DAR
8.000,-
na poskytování sociálních služeb
 Obalplast, s.r.o.  

Obalplast, s.r.o.                     

Firma se zabývá výrobou obalů, plastových obalů, vstřikolisů, dekorativních předmětů.

  FINANČNÍ DAR
5.000,-
 Inzert Reality  

Inzert Reality                    

Komplexní služby v oblasti realit.

  FINANČNÍ DAR
3.000,-
 AUTO MH  

AUTO MH                    

Prodej a servis automobilů.

  FINANČNÍ DAR
5.000,-
ICV – Šárka, o.p.s.

ICV – Šárka, o.p.s.                     

Osvětová, informační a vzdělávací činnost v neziskovém sektoru.

VĚCNÝ DAR
prací a čisticí prostředky

 Státní správa:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí
 

 DOTACE
na poskytování sociálních služeb

Kraje:

 Středočeský kraj  

Středočeský kraj

(humanitární fond)

 DOTACE
na poskytování sociálních služeb

 
   

Liberecký kraj

 

 

 DOTACE
na poskytování sociálních služeb

Královéhradecký kraj
 

Královéhradecký kraj
 

 DOTACE
na poskytování sociálních služeb

Města a obce:

Fyzické osoby:

 • Miluše Pavlíková
 • Ing. Jiří Novák
 • Martina Kanalašová
 • Božena Sedláková
 • Bc. Kamila Sedláková
 • Jaromír Veselý
 • Ing. Jaroslav Vylít
 • Ing. Michaela Švermová
 • Mgr. Martina Michalcová
 • Alena Lochmanová
 • Pavel Velda
 • Mgr. Jan Harcuba

Mediální partneři:

 

Boleslavský deník

 

 

Boleslavský deník

 

 

Jičínský deník Jičínský deník
Mnichovohradišťské noviny Echo

Mnichovohradišťské noviny Echo

Zpravodaj obce Kněžmost

Zpravodaj obce Kněžmost

Turnovsko v akci Turnovsko v akci

Týdeník 5plus2

Týdeník 5plus2

 

 Za spolupráci v roce 2014 děkujeme:

 

Podpořili nás

INFORMACE

Informace o projektu POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

Projekt  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 15–65 let.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba