Kdo nás podpořil v roce 2011

Firmy:

Škoda Auto a.s.

Škoda Auto a.s.

Firma se zabývá výrobou automobilů Škoda.

 FINANČNÍ DAR
30.000,-
Ford Bospor Božena Sedláková

Ford Bospor Božena Sedláková                             

Firma prodává automobily značky Ford.

 

 FINANČNÍ DAR
10.000,-
NeonLak, s.r.o.

NeonLak, s.r.o.

Firma se zabývá povrchovou úpravou plastů a kovů, a to nanášením nátěrových hmot mokrou cestou.

 

  FINANČNÍ DAR
20.000,-

Centr PCO, v.o.s.                   

Firma zajišťuje projekce, montáž, revize a servis elektronických zabezpečovacích zařízení elektronických požárních signalizací, kamerových a televizních systémů, provoz PCO - pultu centrální ochrany. Poskytuje služby sledování a střežení vozidel.

  FINANČNÍ DAR
5.000,-
Přikryl s.r.o.

Přikryl s.r.o.                           

Firma nabízí vedení účetnictví a daňové evidence, ekonomické a daňové poradenství.

 

 FINANČNÍ DAR
3.000,-
 
 JuWital, s.r.o.

JuWital, s.r.o. 

Firma vyrábí a distribuuje přírodní přípravky, ozdravné programy a ochrannou kosmetiku.

 

VĚCNÝ DAR

dárkový balíček do soutěže do časopisu

     

Nadace:

Nadace Dětský mozek

Nadace Dětský mozek
Všestranná podpora dětí i dospělých s postižením centrální nervové soustavy.

 FINANČNÍ DAR
Sbírkový projekt Pomozte dětem

Sbírkový projekt Pomozte dětem! 
Dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou organizovanou společně NROS a Českou televizí.

 FINANČNÍ DAR
Nadace Umění pro zdraví

Nadace Umění pro zdraví
Podporuje projekty prevence v oblasti výchovy, lidské psychiky a mezilidských vztahů formou prostředí, výtvarným uměním, urbanismem, architekturou, hudbou, designem, literaturou, divadlem a filmem.

 FINANČNÍ DAR
Nadace Divoké Husy

Nadace Divoké Husy
Podporuje odvážné lidi a smělé projekty v sociální a zdravotní oblasti.

ZDVONÁSOBENÍ VÝTĚŽKU BENEFIČNÍHO PLESU
60.000,-
Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY

Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY

FINANČNÍ DAR

na přesedací zařízení Invalift

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Účelem Nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám na území České republiky i v zahraničí.
FINANČNÍ DAR

na pečovatelskou službu v malých obcích

Další subjekty:

 

Věci veřejné Věci veřejné FINANČNÍ DAR

60.000,-

z ušetřených poslaneckých náhrad na nákup služebního automobilu pro pečovatele

Státní správa a samospráva:

 

Mediální partneři

MBnoviny

MBnoviny

Boleslavský deník

 

 

Boleslavský deník

 

 

   
Mnichovohradišťské noviny Echo

Mnichovohradišťské noviny Echo

Zpravodaj obce Kněžmost Zpravodaj obce Kněžmost
rádio Jizera rádio Jizera
 Boleslavský deník První Boleslavská
Senior plus
Rengl Rengl
Filmexport Home Video Filmexport Home Video
iLUXURY life iLUXURY life
Sociální služby Sociální služby
Peceoseniory.cz Peceoseniory.cz
Filmstage Filmstage
Zrnko naděje Zrnko naděje
Cinema Cinema

 Za spolupráci v roce 2011 děkujeme těmto osobám a institucím:

Podpořili nás

INFORMACE

Informace o projektu POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

Projekt  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 15–65 let.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba