TVÁŘ SPOKOJENÉHO DOMOVA – VÁCLAV KNOP

 

 

 

  

Spokojený domov navázal v květnu 2013 spolupráci se známým českým hercem, režisérem a dabérem Václavem Knopem. Jeho tvář tak pravidelně propaguje naši organizaci a setkáte se s ním i na některých našich akcích.

Kořeny spolupráce Spokojeného domova s Václavem Knopem sahají ještě dále do minulosti. Již roce 2011 byl hostem našeho filmového festivalu Moudrost stáří na plátně.

„Když někoho potěším, i když jen slovem, hřeje to u srdce také mě,“ uvádí Václav Knop jeden z důvodů, proč se rozhodl začít se Spokojeným domovem spolupracovat.

„Lidé by si měli pomáhat a nikdo by neměl zůstat sám,“ tvrdí Václav Knop. A že to z jeho úst nejsou jen prázdná slova, dokázal v červnu 2013 při setkání s klienty Spokojeného domova, kterým empaticky naslouchal a zajímal se o jejich životní příběhy.

 

 

 

 

O Václavu Knopovi

Václava Knopa s regionem působnosti Spokojeného domova pojí město Turnov, kde se v roce 1949 narodil. Nejznámější televizní role tohoto herce je patrně postava profesora tělocviku Jonáše ze seriálu Hospoda. Dále ho mohou diváci znát z menších rolí ve filmech i seriálech. Nejznámější postavou, kterou daboval, je major Frank Burns z amerického seriálu M*A*S*H. Hlas Václava Knopa znají i cestující z některých vlakových nádraží, kde oznamuje příjezdy a odjezdy vlaků.

Kanopa – Nakladatelství Václava Knopa

Herec má i vlastní nakladatelství, které se specializuje na vydávání CD mluveného slova. Vydalo například Václavem Knopem namluvený Koenigsmarkův román Černá krev nebo CD Vybraná společnost, obsahující humorné příběhy slavných herců. I s tímto nakladatelstvím je spolupráce Spokojeného domova přínosná. Romány a další díla jsou totiž díky mluvené podobě dostupné i pro občany s horším zrakem, mezi které patří i řada těch, kterým Spokojený domov pomáhá.

 Odkazy

Podpořili nás

INFORMACE

Naše činnost je realizována s finanční podporou statutárního města Mladá Boleslav.

Informace o projektu POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

Projekt  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 15–65 let.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba