K zakoupení

Kniha „Péče stále hřeje u srdce“

Přečtěte si nejen o dění a lidech okolo Spokojeného domova, ale také zajímavé rozhovory s Klárou Issovou, Miroslavem Táborským, Otou Jirákem, Jolanou Voldánovou a dalšími osobnostmi.

 

27. září 2019 měla při příležitosti oslavy 15. výročí Spokojeného domova křest kniha, která navazuje na naši publikaci z roku 2014. Jejím autorem opět Petr Novák, v současnosti ředitel Domova Modrý kámen, ale dlouholetý spolupracovník Spokojeného domova. Kromě kapitoly věnované dění ve Spokojeném domově v letech 2014–2019 jsou v knize obsaženy rozhovory, které Spokojený domov přinesl v těchto letech ve svém zpravodaji. Dále se můžete začíst do lexikonu osobností Spokojeného domova a vzpomínek na klienty, kteří již nejsou mezi námi, ale hlouběji se zapsali do našich srdcí.

Publikace je za 190 Kč k zakoupení na kontaktních místech Spokojeného domova, na telefonu 774 423 414 lze případně domluvit individuálně možnost zaslání poštou či jiné formy předání.

 

 

Osobnosti, se kterými je v knize rozhovor:

 • Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha pocházející z Mnichova Hradiště
 • Františka Čoková, pamětnice pocházející z Mladoboleslavska, matka zpěváka Viléma Čoka
 • Jan Hrubý, jáhen a grafik z Újezdu pod Troskami
 • Ondřej Halama, českobratrský farář z Turnova
 • Klára Issová, herečka
 • Ota Jirák, herec bydlící kousek od Mnichova Hradiště
 • Jakub Kazda, handicapovaný zpěvák z Jičína
 • Darja Kocábová, psycholožka, jejíž pracovní kariéra byla z velké části spjata s Mladoboleslavskem, matka zpěváka Michaela Kocába
 • Lenka Křížová, roz. Procházková, historička zabývající se Mnichovohradišťskem
 • Božena Sedláková, podnikatelka a filantropka (Ford Bospor)
 • Helena Šádková, podnikatelka a filantropka (Help Centrum)
 • Ivo Šmoldas, spisovatel, publicista, překladatel, herec, bavič
 • Miroslav Táborský, herec
 • Jiří Tošner, psycholog pocházející z Mnichova Hradiště
 • Štěpán Tuček, mladý herec pocházející od Mnichova Hradiště
 • Helena Voldánová, genealožka
 • Jolana Voldánová, moderátorka bydlící na Mladoboleslavsku
 • Petr Vydra, herec, dramaturg, bavič, moderátor, pocházející z Turnova
 • Alena Šedinová, výtvarnice z Mladé Boleslavi
 • Jan Harcuba, právník a předseda správní rady Spokojeného domova
 • Tereza Mrázková, zaměstnankyně Spokojeného domova
 • Eva Sasková, vedoucí sociálního odboru MěÚ Železný Brod
 • Lenka Markovičová, koučka
 • David Ulrich, šachový trenér
 • Eva Kordová, pořadatelka kulturních akcí v Turnově
 • Marie Waldsteinová, pamětnice

 

 

 

 

 

Podpořili nás

INFORMACE

Informace o projektu POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

Projekt  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 15–65 let.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba