Dobrovolnictví

Dobrovolníci ve Spokojeném domově nenahrazují placené pracovníky, neprovádějí tedy úkony sociálních služeb jako například podání stravy či úkony osobní hygieny, nýbrž docházejí k vybraným, osamělým klientům ve smluvených časech jako „bonus“ – tráví s nimi volný čas, doprovázejí je na procházky apod.

Dobrovolnická práce je vhodná zejména pro studenty, nezaměstnané, ale i další zájemce z řad široké veřejnosti. Nezáleží na pohlaví ani vzdělání.

Vašim úkolem může být například:

  • docházení do domácnosti uživatelů našich sociálních služeb a náplň volného času – povídání o společných zájmech, případně aktivity dle vzájemné domluvy,
  • možnost doprovodu na procházky, výlety,
  • pomoc pracovníkům Spokojeného domova při akcích pořádaných pro seniory a zdravotně postižené.

Časový rozsah a konkrétní náplň vaši činnosti budou stanoveny po vzájemné domluvě s koordinátorem a s uživatelem (uživateli).

Co můžete získat:

  • smysluplné využití volného času,
  • dobrý pocit z pomoci druhým lidem,
  • nové zkušenosti a dovednosti,
  • nové profesní kontakty a vztahy,
  • potvrzení o výkonu dobrovolnické práce (může pomoci při přijímacích zkouškách na VŠ či při hledání zaměstnání…).

 

V případě zájmu o dobrovolnickou činnost či o podrobnější informace kontaktujte příslušné vedoucí oblasti dle místa Vašeho bydliště

Podpořili nás

INFORMACE

Projekt Bál Spokojeného domova byl podpořen městem Mnichovo Hradiště.

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba