Ročník 2016

Spokojený domov č. 6/2016 (listopad–prosinec)
 • Zástupci Spokojeného domova navštívili kolegy na Slovensku
 • Na druhý ročník Bousovského šachování se sjeli šachisté ze širokého okolí
 • Kreslíř Jiří Flekna zažívá plodný konec roku
 • Zahradnictví Spokojené slunce na jarmarku MPSV
 • Jak se připravuje turnovská škola na Vánoce
 • Vánoční vzkazy od našich spolupracovníků a přátel
 • Rozhovor s jáhnem Janem Hrubým z Újezdu pod Troskami
Spokojený domov č. 5/2016 Spokojený domov č. 5/2016 (září–říjen)
 • Nové prostory Spokojeného domova ve Veselé u Mnichova Hradiště i v Jičíně
 • Účast na sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti a na konferenci v Turnově
 • Předání certifikátu ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Spokojenému domovu na kongresu v Táboře
 • Nové automobily pro naše sociální služby ve Středočeském kraji
 • Rozhovor s pamětnicí Františkou Čokovou
 • Navázali jsme mezinárodní spolupráci se slovenskou organizací Seniorka, n. o.
   
Spokojený domov č. 4/2016 Spokojený domov č. 4/2016 (červenec–srpen)
 • Letní „vánoční“ večírek v Zahradnictví
  Spokojené slunce
 • Koučink manažerského týmu
 • „Kulturní tým“ Spokojeného domova
 • Změna koordinátorky Spokojeného domova pro Středočeský kraj
 • Otvíráme nové kontaktní místo ve Veselé
 • Spokojený domov oslaví 12 let
 • Fotoohlédnutí za uplynulým školním rokem v turnovské škole
 • Program Ekoškola v turnovské škole
 • Dětský den v Nemyčevsi si užila i nevidomá Kačka
 • Patron Spokojeného domova režisérem Noci na Karlštejně
 • Rozhovor: Pečovatelka Tereza Mrázková
 • Spolupráce s obcí Vlastibořice
 • „Zemřel s úsměvem na tváři“ (článek o domácí zdravotní péči)
 • Od srpna se zvýšil příspěvek na péči
   
Spokojený domov č. 3/2016 Spokojený domov č. 3/2016 (květen–červen)
 • „Dojala mě milá práce pečovatelů,“ hodnotí studentka praxi ve Spokojeném domově
 • Rozhovor: starostka obce Libuň Helena Červová
 • Poděkování nejnovějším dárcům
 • Aktuální nabídka Zahradnictví Spokojené slunce
 • Herec Václav Knop podporuje Spokojený domov již tři roky
 • Malyra díky projektu z Programu švýcarsko-české spolupráce zkvalitňuje péči o umírající v domácím prostředí
 • Spolek DMO Pobyty má za sebou nezapomenutelný velikonoční pobyt v Liberci
   
Spokojený domov č. 2/2016 Spokojený domov č. 2/2016 (březen–duben)
 • Spokojený domov není domov důchodců
 • Co nového v jednotlivých regionech působnosti Spokojeného domova
 • Rozhovor: Historička Lenka Procházková
 • Velikonoční nabídka Zahradnictví Spokojené slunce
 • Malyra rozšiřuje domácí paliativní péči
 • MPSV vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice
 • Vzpomínka na manžele Česákovy z Mnichova Hradiště
Spokojený domov č. 1/2016 Spokojený domov č. 1/2016 (leden–únor)
 • Spokojený domov děkuje za podporu v roce 2015
 • Rozhovor: Psycholog Jiří Tošner, který se profesně zabývá dobrovolnictvím
 • Aktuální nabídka Zahradnictví Spokojené slunce
 • Ve Veselé byl otevřen dům zvláštního určení s byty pro handicapované
 • Vzpomínka na Jaroslava Kocourka (21. 7. 1934 – 2. 1. 2016)
 • Úvaha vozíčkáře Tomáše Procházky: Mít počítač je vynikající věc, ale mám rád i klasické knihy
 • Novinky v sociální oblasti v roce 2016
 • Změna ve vedení středočeské oblasti Spokojeného domova
 • Spokojený domov přijímá nové klienty na Jičínsku
 • Pozvánka na besedu s Radimem Uzlem
 • Vlastivědný sborník Boleslavica ’15 přináší připomínky kulatých výročí i řadu dalších témat

Podpořili nás

INFORMACE

Naše činnost je realizována s finanční podporou statutárního města Mladá Boleslav.

Informace o projektu POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

Projekt  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 15–65 let.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba