Podpořte inzercí sociální služby!

Inzerujte v časopise Spokojený domov a podpořte tím sociální služby!
Oproti jiným časopisům se princip naší inzerce liší v tom, že výtěžek z ní je plně věnován na podporu našich sociálních služeb v domácnostech seniorů a zdravotně postižených. Můžete tak propagovat Vaše výrobky nebo služby a ještě přitom podpořit dobrou věc.


Pro orientaci uvádíme v bodech několik základních údajů o časopisu:

  • Vychází: od května 2009.
  • Periodicita: dvouměsíčník.
  • Náklad: 1 200 výtisků.
  • Distribuce: několik desítek míst v regionu Mladoboleslavska, Mnichovohradišťska, Sobotecka a Turnovska (zdravotní střediska, obchody, obecní úřady, infocentra, knihovny…), kompletní seznam viz distribuční místa.
  • Seznam distribučních míst neustále rozšiřujeme a naším cílem je, aby byl časopis vydáván ve vyšším nákladu a k dispozici byl v každé obci v uvedených regionech, protože právě na malé obce ve velké míře zaměřujeme naše sociální služby.
  • Dále je časopis umístěn na webových a facebookových stránkách naší společnosti a rozesílán elektronicky na zhruba tisíc e-mailových adres (klienti a jejich rodinní příslušníci, dárci a sponzoři, státní správa a samospráva, spolupracující organizace, novináři, infocentra, kontakty získané z veřejnosti…). Stejně jako počet distribučních míst, i počet těchto kontaktů se každým měsícem zvyšuje.


Náš časopis není zdaleka zaměřen jen na seniory, jeho cílová skupina je daleko širší. Zákazníky tak mezi našimi čtenáři naleznou firmy ze široké škály oborů.


Ceník inzerce časopisu Spokojený domov:

  • 1 strana (181 x 244 mm): 800 Kč
  • 1/2 strany (181 x 122 mm): 450 Kč
  • 1/4 strany (85 x 122 mm): 250 Kč
  • 1/8 strany (85 x 61 mm): 150 Kč

Bližší informace poskytne:

Mgr. Petr Novák
E-mail: petr.novak@spokojeny-domov.cz

Podpořili nás

INFORMACE

Naše činnost je realizována s finanční podporou statutárního města Mladá Boleslav.

Informace o projektu POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

Projekt  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 15–65 let.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba