Časopis

PODPOŘTE INZERCÍ V ČASOPISE PÉČI O SENIORY HANDICAPOVANÉ V JEJICH DOMÁCNOSTECH >>>

 

časopis

Spokojený domov

registrace MK ČR E 19810 

  • rozhovory s regionálně i celorepublikově známými osobnostmi
  • tematické seriály (Desatero zdravého stárnutí, Spokojené bydlení, Nástrahy počítačové komunikace, Otázky kolem důchodů…)
  • praktické informace ze sociální, zdravotní a právní oblasti
  • regionální historie
  • vlastní tvorba čtenářů
  • představení neziskových organizací z regionu
  • kultura a volný čas
Časopis je vydáván již od roku 2009, jeho původní název byl Spokojený senior.
 
Veškeré zisky z inzerce jsou použity na podporu sociálních služeb poskytovaných Spokojeným domovem, o. p. s. >> více informací o inzerci
 

Chcete se podílet na tvorbě časopisu?
Uvítáme jakékoliv připomínky k časopisu, tipy na články, náměty na nové rubriky, informace o akcích vhodných pro seniory a zdravotně postižené a v neposlední řadě i vaši vlastní tvorbu – vzkazy, vzpomínky, fotografie, kresby, články o vašich koníčcích... Osobně můžete doručit své příspěvky do našich kanceláří (viz výše), nebo posílat e-mailem na adresu petr.novak@spokojeny-domov.cz.


Podpořili nás

INFORMACE

Naše činnost je realizována s finanční podporou statutárního města Mladá Boleslav.

Informace o projektu POŘÍZENÍ DVOU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

Projekt  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862, je financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o část zakázky s názvem „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ ve věku 15–65 let.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba