Aktuality

Spokokojený domov má novou kancelář v Jičíně

12. 10. 2016  Petr Novák

Spokojený domov má další novinku, kancelář v Jičíně. Zatím ještě není zařízená, ale již brzy se otevře pro veřejnost a dozvíte se podrobnosti. Dosud sloužila pro oblast našich terénních sociálních služeb na Jičínsku kancelář v Jinolicích. Nyní nás tedy budou moci zájemci naše služby či jejich rodinní příslušníci navštívit přímo v Jičíně. V současné době se v Jičíně a okolí staráme o 30 seniorů a handicapovaných, kteří díky nám mohou zůstat doma a nemusejí se stěhovat do pobytových zařízení.


Spokojený domov se zúčastnil konference Zdravé stárnutí v Turnově

11. 10. 2016  Petr Novák

Spokojený domov se 11. října zúčastnil v turnovském Hotelu Karel IV. konference Zdravé stárnutí. Tu pořádalo město Turnov v rámci programu Zdravého města Turnova a MA21. Kromě odborných přednášek (například MUDr. Daniel Pospíšil: Stáří a nemoc či Mgr. Marcela Hauke: Do života mi vstoupila demence) byly prezentovány i příklady dobré praxe. A právě o dobré praxi Spokojeného domova hovořila Šárka Knesplová. V našem prezentačním stánku pak seznámoval zájemce s našimi službami pečovatel a osobní asistent Tomáš Goroš. Na konferenci pak navazoval od 13 do 15 hodin den otevřených dveří v naší turnovské pobočce ve Zborovské ulici.


U příležitosti galavečera VIII. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb v Táboře jsme převzali ocenění Značka kvality

7. 10. 2016  Petr Novák

U příležitosti galavečera VIII. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb v Táboře byl 6. října Spokojenému domovu, o. p. s., slavnostně předán certifikát Značka kvalita kvality v sociálních službách. Ocenění za Spokojený domov převzal asistent provozního ředitele Petr Novák. Děkujeme všem našim zaměstnancům za jejich kvalitní práci, díky které se nám podařilo certifikaci získat. Více informací najdete na webu www.znackakvality.info.


Uvítali jsme vzácné hosty ze Slovenska

22. 9. 2016  Petr Novák

Ve dnech 20. až 22. září nás navštívilo pět zástupců slovenské organizace Seniorka n.o., která sídlí ve Zvolenu a poskytuje téměř na celém území Slovenska obdobný druh terénních sociálních služeb jako my. Vzácné hosty jsme seznámili s fungováním naší organizace, diskutovali jsme o rozdílech v systémech sociální péče u nás a na Slovensku i o společných problémech. Navšívili jsme s nimi turnovskou základní školu, ve které poskytují naše asistentky osobní asistenci handicapovaným dětem. Ty si pro nás připravily krátké kulturní vystoupení. Dále jsme zavítali na za uživatelem našich sociálních služeb na Jičínsku. Kromě pracovních aktivit si hosté ze Slovenska stihli prohlédnout zámeckou zahradu v Mnichově Hradišti.

S organizací Seniorka n. o. plánujeme spolupracovat dlouhodobě, o dalších společných aktivitách vás budeme informovat. Děkujeme přátelům ze Slovenska za návštěvu a těšíme se s nimi zase někdy opět na viděnou!


Změna provozní doby: Kontaktní místo Spokojeného domova v Mnichově Hradišti je nyní možné navštívit pouze po předchozí telefonické domluvě

22. 9. 2016  Petr Novák

Od 22. září je z provozních důvodů zrušena pravidelná otevírací doba pro veřejnost v kontaktním místě Spokojeného domova v Mnichově Hradišti na adrese Jana Švermy 378 (budova dětského zdravotního střediska). Zájemci o službu nebo o informace mohou nyní tuto kancelář navštívit pouze po předchozí domluvě s koordinátorkou Denisou Hynkovou, DiS., na telefonním čísle 774 341 170. V nejbližší době bude upřesněna provozní doba pro veřejnost v novém kontaktním místě Spokojeného domova ve Veselé. Děkujeme za pochopení a budeme se s vámi těšit brzy na viděnou v nových prostorách!


Spokojený domov se prezentoval na sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti

17. 9. 2016  Petr Novák

17. září jsme se zúčastnili sousedské slavnosti na náměstí v Mnichově Hradišti. Návštěvníci měli možnost dozvědět se informace o našich službách a prohlédnout si kompenzační pomůcky, kterými ulehčujeme život seniorům a handicapovaným ve vlastních domácnostech. Kromě invalidního vozíku jsme předváděli elektrický zvedák, sloužící k přesunu osob například z vozíku na lůžko či do vany.

 

 

 

 

 


Spokojený domov otevřel nové kancelářské prostory ve Veselé

16. 9. 2016  Petr Novák

16. září se uskutečnilo slavnostní otevření nových prostor Spokojeného domova ve Veselé u Mnichova Hradiště. Aktu se zúčastnili zaměstnanci a vzácní hosté z řad přátel a spolupracovníků Spokojeného domova i starostů obcí a měst v našem regionu, kde poskytujeme terénní sociální služby.

Pásku přestřihla ředitelka a zakladatelka Spokojeného domova Kamila Sedláková, provozní ředitel Jaromír Veselý, starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman a paní Marie Kiršnerová z Bakova nad Jizerou, která patří mezi první klientky, kterým před 12 lety začal Spokojený domov poskytovat sociální služby v domácnostech.

Dnešním dnem se Spokojený domov po 12 letech dočkal dostatečných prostor pro sídlo svého vedení, aby pracovníci managementu nemuseli být „roztroušení“ po různých pracovištích. Nové prostory budou sloužit zároveň jako kontaktní místo pro zájemce o sociální služby či jejich rodinné příslušníky.

Prostory se skládají ze dvou menších kanceláří pro provozního ředitele a pro účetní, jedné větší kanceláře pro další pracovníky vedení společnosti a zasedací místnosti, která bude mít univerzální využití. Díky variabilitě rozmístění stolů a židlí může sloužit pro školení, jednání a porady, ale například i pro pohybové aktivity. Kvalitní projektor, plátno a ozvučení umožní místnost využít i jako kino. Spokojený domov plánuje prostory využít nejen pro své vlastní účely, ale nabídnout i dalším subjektům, místní komunitě, spolkům apod. k pořádání různých setkání a akcí. Samozřejmostí je bezbariérový přístup.

Poděkování patří ředitelce Spokojeného domova Kamile Sedlákové, všem zaměstnancům a řemeslníkům, kteří se na budování prostor podíleli, a v neposlední řadě také dárcům, bez jejichž pomoci by se nemohl projekt uskutečnit.

Kanceláře se nacházejí v podkroví Domu Ludmila na adrese Na Návsi 229, Mnichovo Hradiště – Veselá. Otevírací doba pro veřejnost bude upřesněna.


Letní číslo časopisu Spokojený domov přináší řadu zajímavých témat

30. 8. 2016  Petr Novák

letní číslo našeho zpravodaje vychází až na sklonku srpna, přináší bohaté množství témat:

 • Letní „vánoční“ večírek v Zahradnictví Spokojené slunce
 • Koučink manažerského týmu
 • „Kulturní tým“ Spokojeného domova
 • Změna koordinátorky Spokojeného domova pro Středočeský kraj
 • Otvíráme nové kontaktní místo ve Veselé
 • Spokojený domov oslaví 12 let
 • Fotoohlédnutí za uplynulým školním rokem v turnovské škole
 • Program Ekoškola v turnovské škole
 • Dětský den v Nemyčevsi si užila i nevidomá Kačka
 • Patron Spokojeného domova režisérem Noci na Karlštejně
 • Rozhovor: Pečovatelka Tereza Mrázková
 • Spolupráce s obcí Vlastibořice
 • „Zemřel s úsměvem na tváři“ (článek o domácí zdravotní péči)
 • Od srpna se zvýšil příspěvek na péči

Další čísla časopisu najdete na www.spokojeny-domov.cz/casopis.

 


Spokojený domov navázal spolupráci s obcí Vlastibořice

5. 8. 2016  Petr Novák

Spokojený domov 1. srpna převzal na základě smlouvy s obcí Vlastibořice péči o občany v tamním domě s pečovatelskou službou (DPS) i ve vlastních domácnostech na území obce. Pro obyvatele DPS se nic nemění, služby jim bude zajišťovat stále tatáž pečovatelka jako dosud. 14. července se uskutečnila schůzka s obyvateli  DPS Vlastibořice za přítomnosti místostarosty Vlastibořic a zástupců Spokojeného domova Kamily Sedlákové, Jaromíra Veselého a Marie Kočové. Obyvatelům bylo vysvětleno, že se pro ně nic nemění.  Postupně se uzavírají smlouvy dle potřeb uživatelů.

Věříme, že Spokojený domov svou odborností a zkušenostmi přispěje ke kvalitnímu životu seniorů a handicapovaných osob žijících na území obce Vlastibořice.


Od srpna dochází ke změně koordinátorky Spokojeného domova pro Středočeský kraj

29. 7. 2016  Petr Novák

Od 1. 8. 2016 dochází ke změně na pozici koordinátorky pracovníků v sociálních službách pro Středočeský kraj z důvodu odchodu dosavadní vedoucí Bc. Heleny Šolcové na mateřskou dovolenou. Od tohoto data proto prosím v případě zájmu o sociální služby a při řešení dalších záležitostí kontaktujte novou vedoucí Denisu Hynkovou, DiS. Telefonní číslo zůstává stejné (774 341 170), e-mail denisa.hynkova@spokojeny-domov.cz.

Heleně Šolcové děkujeme za odvedenou práci a přejeme jí hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v nové životní etapě. Denise Hynkové pak přejeme mnoho úspěchů a spokojenosti v nové pracovní pozici!


Zobrazuji 6 (71 - 76 z celkových 76)

Podpořili nás

INFORMACE

Projekt Bál Spokojeného domova byl podpořen městem Mnichovo Hradiště.

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba