Aktuality

Spokojený domov se prezentoval na sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti

17. 9. 2016  Petr Novák

17. září jsme se zúčastnili sousedské slavnosti na náměstí v Mnichově Hradišti. Návštěvníci měli možnost dozvědět se informace o našich službách a prohlédnout si kompenzační pomůcky, kterými ulehčujeme život seniorům a handicapovaným ve vlastních domácnostech. Kromě invalidního vozíku jsme předváděli elektrický zvedák, sloužící k přesunu osob například z vozíku na lůžko či do vany.

 

 

 

 

 


Spokojený domov otevřel nové kancelářské prostory ve Veselé

16. 9. 2016  Petr Novák

16. září se uskutečnilo slavnostní otevření nových prostor Spokojeného domova ve Veselé u Mnichova Hradiště. Aktu se zúčastnili zaměstnanci a vzácní hosté z řad přátel a spolupracovníků Spokojeného domova i starostů obcí a měst v našem regionu, kde poskytujeme terénní sociální služby.

Pásku přestřihla ředitelka a zakladatelka Spokojeného domova Kamila Sedláková, provozní ředitel Jaromír Veselý, starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman a paní Marie Kiršnerová z Bakova nad Jizerou, která patří mezi první klientky, kterým před 12 lety začal Spokojený domov poskytovat sociální služby v domácnostech.

Dnešním dnem se Spokojený domov po 12 letech dočkal dostatečných prostor pro sídlo svého vedení, aby pracovníci managementu nemuseli být „roztroušení“ po různých pracovištích. Nové prostory budou sloužit zároveň jako kontaktní místo pro zájemce o sociální služby či jejich rodinné příslušníky.

Prostory se skládají ze dvou menších kanceláří pro provozního ředitele a pro účetní, jedné větší kanceláře pro další pracovníky vedení společnosti a zasedací místnosti, která bude mít univerzální využití. Díky variabilitě rozmístění stolů a židlí může sloužit pro školení, jednání a porady, ale například i pro pohybové aktivity. Kvalitní projektor, plátno a ozvučení umožní místnost využít i jako kino. Spokojený domov plánuje prostory využít nejen pro své vlastní účely, ale nabídnout i dalším subjektům, místní komunitě, spolkům apod. k pořádání různých setkání a akcí. Samozřejmostí je bezbariérový přístup.

Poděkování patří ředitelce Spokojeného domova Kamile Sedlákové, všem zaměstnancům a řemeslníkům, kteří se na budování prostor podíleli, a v neposlední řadě také dárcům, bez jejichž pomoci by se nemohl projekt uskutečnit.

Kanceláře se nacházejí v podkroví Domu Ludmila na adrese Na Návsi 229, Mnichovo Hradiště – Veselá. Otevírací doba pro veřejnost bude upřesněna.


Letní číslo časopisu Spokojený domov přináší řadu zajímavých témat

30. 8. 2016  Petr Novák

letní číslo našeho zpravodaje vychází až na sklonku srpna, přináší bohaté množství témat:

 • Letní „vánoční“ večírek v Zahradnictví Spokojené slunce
 • Koučink manažerského týmu
 • „Kulturní tým“ Spokojeného domova
 • Změna koordinátorky Spokojeného domova pro Středočeský kraj
 • Otvíráme nové kontaktní místo ve Veselé
 • Spokojený domov oslaví 12 let
 • Fotoohlédnutí za uplynulým školním rokem v turnovské škole
 • Program Ekoškola v turnovské škole
 • Dětský den v Nemyčevsi si užila i nevidomá Kačka
 • Patron Spokojeného domova režisérem Noci na Karlštejně
 • Rozhovor: Pečovatelka Tereza Mrázková
 • Spolupráce s obcí Vlastibořice
 • „Zemřel s úsměvem na tváři“ (článek o domácí zdravotní péči)
 • Od srpna se zvýšil příspěvek na péči

Další čísla časopisu najdete na www.spokojeny-domov.cz/casopis.

 


Spokojený domov navázal spolupráci s obcí Vlastibořice

5. 8. 2016  Petr Novák

Spokojený domov 1. srpna převzal na základě smlouvy s obcí Vlastibořice péči o občany v tamním domě s pečovatelskou službou (DPS) i ve vlastních domácnostech na území obce. Pro obyvatele DPS se nic nemění, služby jim bude zajišťovat stále tatáž pečovatelka jako dosud. 14. července se uskutečnila schůzka s obyvateli  DPS Vlastibořice za přítomnosti místostarosty Vlastibořic a zástupců Spokojeného domova Kamily Sedlákové, Jaromíra Veselého a Marie Kočové. Obyvatelům bylo vysvětleno, že se pro ně nic nemění.  Postupně se uzavírají smlouvy dle potřeb uživatelů.

Věříme, že Spokojený domov svou odborností a zkušenostmi přispěje ke kvalitnímu životu seniorů a handicapovaných osob žijících na území obce Vlastibořice.


Od srpna dochází ke změně koordinátorky Spokojeného domova pro Středočeský kraj

29. 7. 2016  Petr Novák

Od 1. 8. 2016 dochází ke změně na pozici koordinátorky pracovníků v sociálních službách pro Středočeský kraj z důvodu odchodu dosavadní vedoucí Bc. Heleny Šolcové na mateřskou dovolenou. Od tohoto data proto prosím v případě zájmu o sociální služby a při řešení dalších záležitostí kontaktujte novou vedoucí Denisu Hynkovou, DiS. Telefonní číslo zůstává stejné (774 341 170), e-mail denisa.hynkova@spokojeny-domov.cz.

Heleně Šolcové děkujeme za odvedenou práci a přejeme jí hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v nové životní etapě. Denise Hynkové pak přejeme mnoho úspěchů a spokojenosti v nové pracovní pozici!


Zaměstnanci Spokojeného domova podporují sběrem elektrospotřebičů turnovskou školu v programu Ekoškola

19. 7. 2016  Petr Novák

Základní škola ve Zborovské ulici v Turnově, kde Spokojený domov poskytuje osobní asistenci handicapovaným dětem při výuce, již počtvrté obhájila titul „Ekoškola“.

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Programu Ekoškola se účastní přes 44 500 škol z 55 zemí světa.

Zmíněná turnovská škola titul Ekoškola poprvé dostala v roce 2007, následně v letech 2009, 2011 a aktuálně v roce 2015. Ke slavnostnímu předání ocenění došlo 15. června 2016. Zástupci školního ekotýmu Mgr. J. Štoudková (ředitelka školy), Mgr. Ing. D. Šulcová (koordinátorka EVVO) a žáci Anežka Kalfeřtová a Pavel Majer (členové školního ekotýmu) převzali titul Ekoškola z rukou Ing. Jana Kříže, náměstka z Ministerstva životního prostředí, a zástupců pražského vzdělávacího centra „Tereza“.

Jednou z aktivit Ekoškoly je i sběr papíru a vysloužilých elektrospotřebičů. I Spokojený domov se coby dlouholetý partner školy rozhodl pomoci, a tak jeho zaměstnanci shromažďují vysloužilé elektrospotřebiče (na snímcích), které budou následně odvezeny na sběrné místo v turnovské škole.

Za čtyři roky by měla škola titul obhajovat. Vzhledem k aktivitě a houževnatosti učitelů, žáků i přátel školy lze očekávat, že v roce 2020 bude základní škola v Turnově oslavovat popáté.

 


Od srpna se mění výše příspěvku na péči, o zvýšení není třeba zvlášť žádat

19. 7. 2016  Petr Novák

Od srpna 2016 se podle novely zákona o sociálních službách mění výše příspěvku na péči. O zvýšení není třeba zvlášť žádat. Úřad práce ČR, který tuto dávku vyplácí, upraví  částky  automaticky. Na  přelomu  července  a  srpna rozešle všem klientům písemnou informaci o změně výše dávky. Nová měsíční výše příspěvku je uvedena v přiložené tabulce. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě Úřadu práce ČR.


Výroční zpráva za rok 2015

15. 7. 2016  Petr Novák

Výroční zpráva Spokojeného domova, o. p. s., za rok 2015 je k dizpozici zde.

 


„Spokojený domov“ má díky nám 127 seniorů a handicapovaných na území 44 měst a obcí

8. 7. 2016  Petr Novák

K dnešnímu dni má díky nám „spokojený domov“ 127 seniorů a handicapovaných na území 44 měst a obcí. Pro představivost se můžete podívat na mapu.

 


Jirka Flekna z Bakova opět hostem TV GENUS PLUS

7. 7. 2015  Petr Novák

Uživatel našich služeb, vozíčkář a autor kresleného humoru Jirka Flenka z Bakova byl opět hostem TV GENUS PLUS. Krátkou reportáž můžete zhlédnout zde:

 


Zobrazuji 6 (71 - 76 z celkových 76)

Podpořili nás

INFORMACE

Projekt Bál Spokojeného domova byl podpořen městem Mnichovo Hradiště.

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

Činnost organizace Spokojený domov, o. p. s., je podporována městem Mnichovo Hradiště.

 

 

Regionální vítěz 1. ročníku programu Tesco – pomáháme s vámi

  Zařízení je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

 

Pečovatelská služba